Börja hos oss.

Skolgången i Katarinaskolan börjar i årskurs 6, där vi tar emot fyra klasser med 24 elever i varje. Vi bjuder in elever efter syskonförtur och kötid. Varje elev som vi erbjuder en plats träffar skolledningen tillsammans med sina föräldrar för ett informationssamtal under vårterminen före skolstart.
Föräldrar som vill ställa sina barn i kö skriver ut denna blankett. Blanketten skickar ni till skolan med posten, eller scannar in och skickar via mail, för registrering. Därefter sänds en bekräftelse hem för anmälan till elevkön.

Efter att klasserna har börjat i årskurs 6 tar vi emot elever om någon plats blir ledig. Man kan anmäla sig till vår reservkö med hjälp av denna blankett. (Ingen bekräftelse sänds hem till reservköerna)

Frågor om anmälningar och om kön till skolan besvaras av Annette Lundell på telefon 018 580 88 50.

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Box 1219
751 42 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

För e-faktura eller pappersfaktura: kontakta kanslieto@okatarinaskolan.se

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Christensen (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40