Skolsånger


   CARMEN CATHARINAEUM


                Ur sanning födes glädje.
                Sök sant, som glädjas vill!
                Därom skolmästarn vädje.
                Det lystre djäknen till.

                Chara ex alithias.
                Varföre, huru, vad:
                spörj så, din själ befrias:
                finn svar, hon bliver glad.

                I leda går den late:
                den trägne får behag.
                Gör då De veritate
                laetitia din lag.

    In English


                From truth comes forth rejoicing.
                Seek truth, who would know joy!
                This precept teachers voicing,
                take heed each girl and boy.

                Chara ex aletheias.
                Ask what and how and why;
                such questioning will free us,
                the answers lift us high.

                The wastrel's woes are weighty,
                well pleased who's well applied.
                Make then De veritate
                laetitia your guide.

    Paraphrasis latina


        De veritate nascitur felicitas:
            gaudia qui cupiunt, Telemache, verum postulent:
        hortetur ardens haec magister in schola
            discipulusque vigil praescriptioni pareat.
        Chara ex alethu norma vitae sit tibi;
            quomodo, cur, age, quid in omne cures discere:
        docte rogando liberatur spiritus
            atque hilarant animam elucituri nuntii.
        Dies teruntur a pigris in taedio,
            dat tamen assiduis annos beatos dignum opus:
        labore consectare tu scientiam:
            laetificatus eris: hoc redde praeceptum tuum.


    CANTUS FESTIVUS


                Doxa Soi, Kyrie,
                doxa Soi, Kyrie!

                Sanctam Catharinam,
                scholae heroinam
                quae florebat olim
                ignorari nolim,
                sensum sapientem,
                eruditam mentem,
                faciem formosam,
                juventutis rosam.

                Doxa Soi, Kyrie,
                doxa Soi, Kyrie!

                Rex cum cupiebat
                illa abnuebat,
                clamans fidem Christi
                peccatori tristi:
                misit ille viros
                quinquaginta miros,
                impotentes vere
                virgini suadere.

                Doxa Soi, Kyrie,
                doxa Soi, Kyrie!

                Fixa est in rotam
                antehac ignotam;
                rota mox dirupta,
                perrexit innupta;
                valde irritatus
                jussit rex iratus
                caput floris fidi
                gladio abscidi.

                Doxa Soi, Kyrie,
                doxa Soi, Kyrie!

                Angeli ad montem
                praeter horizontem
                portaverunt planctum
                corpus sacrosanctum.
                Viam nobis para,
                exemplo declara,
                ad caelos inclina,
                sancta Catharina.

                Doxa Soi, Kyrie,
                doxa Soi, Kyrie!

Svensk översättning

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

Den heliga Katarina, skolans hjältinna som blomstrade för länge sedan,
får inte hamna i glömska: ett klokt förstånd, ett bildat sinne. ett vackert yttre,
en ungdomens ros.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

När kungen åtrådde henne avböjde hon och förkunnade tron i Kristus för den olycklige syndaren:
han skickade män till henne, femtio stycken, utöver det vanliga,
men faktiskt utan förmåga att övertala jungfrun.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

Hon sattes fast på ett hjul av tidigare okänt slag: hjulet bröts snart i bitar,
väldigt uppretad beordrade den ilskne kungen att den trofasta blommans huvud
skulle huggas av med svärd.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

Till ett berg bortom horisonten bar änglarna hennes sörjda,
helgade kropp. Bered vägen åt oss,
visa den med ditt exempel, vänd den mot himmelen, heliga Katarina.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!    S. C.

     

©2004 Stephen Coombs

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

Pappersfakturor skickas till:
Katarinaskolan
Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Östborn (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40