Kontakt

Synpunkter, frågor och klagomål

Katarinaskolan är angelägen om att få synpunkter och frågor om verksamheten. Vi vill också få ta del av klagomål om någon tycker att vi inte har levt upp till vår ambitioner och våra skyldigheter. Den som har synpunkter, frågor eller klagomål kan i första hand vända sig till den person som saken gäller. Om detta inte är lämpligt är man alltid välkommen att vända sig till rektor Jacobina Silén på telefon 018 580 88 41, via mail på rektoro@okatarinaskolan.se eller per post på:
Katarinaskolan
Rektor Jacobina Silén
Trädgårdsgatan 7
753 09 UPPSALA

I sista hand kan man vända sig till styrelsen för Heliga Katarinas skolstiftelse, som är skolans huvudman. Styrelsen nås via mail eller per post:
huvudman@katarinaskolan.se
Heliga Katarinas skolstiftelse
Trädgårdsgatan 7
753 09 UPPSALA

Skolans bankuppgifter

Bankgiro 5878-2152
Skolans organisationsnummer är 817603-0867
Swishnummer: 123 440 3051

Hantering av personuppgifter

För information om Katarinaskolans behandling av personuppgifter, se detta dokument.

Ledighetsansökan

Skriv ut och fyll i detta dokument.

Telefonnummer och E-post

Reception
018-580 88 40
E-post

Rektor Jacobina Silén
018-580 88 41
E-post

Biträdande rektor Cecilia Fröjmark
018-580 88 42
E-post

Kansli/Anmälningsfrågor
Annette Lundell
018-580 88 50
E-post

Kurator Donna Engström Roxendal
0708-95 86 14
018-580 88 44
E-post

Studie- och yrkesvägledare
Sonya Kerimo
018-580 88 62
E-post

Skolsköterska Kristin Tidemar
018-580 88 43
E-post

Specialpedagog Johan Kullberg
018-580 88 66
E-post

IT-ansvarig Jonas Sjöström
0722-14 16 23
E-post

Vaktmästare Ove Hestner
0709-74 36 56
E-post

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

Pappersfakturor skickas till:
Katarinaskolan
Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Östborn (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40