top of page

Börja hos oss

Skolgången i Katarinaskolan börjar i årskurs 6, fyra nya klasser startas varje läsår med 26 elever per klass i den årskursen. Vi bjuder in elever efter syskonförtur och kötid. Varje elev som kan erbjudas en plats träffar skolledningen tillsammans med sina föräldrar vid ett informationssamtal under vårterminen före skolstarten.

Hur placerar jag mitt barn i Katarinaskolans elevkö?

Det finns två olika kösystem:
• En kö som är för elever som INTE har börjat i ÅK 6-9.
• Ett kösystem (reservplatser) om eleven redan har startat i någon årskurs 6-9.

Anmälan till elevkön, för elever som INTE har startat i ÅK 6-9
Anmälan kan göras på två olika sätt, digitalt eller för hand. Se nedan hur det görs.
En bekräftelse sänds hem med vanliga posten för köanmälan för elever som INTE har startat i ÅK 6-9.

DIGITALT
1. Klicka på denna blankett och fyll i den digitalt. Spara filen på din dator, en för varje barn. Därefter bifogar du filen och mailar den till kansliet@katarinaskolan.se

FÖR HAND
2. Skriv ut denna blankett Fyll i den manuellt och skicka den med posten till Katarinaskolan, Trädgårdsgatan 7, 753 09 Uppsala

Anmälan till kön för RESERVPLATSER, om eleven har startat i ÅK 6-9
Anmälan kan göras på två olika sätt, digitalt eller för hand. Se nedan hur det görs.
Ingen bekräftelse sänds hem för anmälan till reservkön.

Står ditt barn i kön för elever som INTE har startat i ÅK 6-9 men ert barn har inte erbjudas en plats till ÅK 6 på grund av
att hen har stått för kort tid i kön. Ingen anmälan ska göras av er till reservkön.
ALLA barn som inte har erbjudits en plats till ÅK 6 förs över till reservkön och behåller det anmälningsdatumet.


DIGITALT
1. Klicka på denna blankett och fyll i den digitalt. Spara filen på din dator, en för varje barn. Därefter bifogar du filen och mailar den till kansliet@katarinaskolan.se

FÖR HAND
2. Skriv ut denna blankett Fyll i den manuellt och skicka den med posten till Katarinaskolan, Trädgårdsgatan 7, 753 09 Uppsala

Frågor om kön besvaras av Annette Lundell via mail kansliet@katarinaskolan.se eller telefon 018 580 88 50.

Trädimdre.jpg
bottom of page