top of page
Lägg till lite brödtext (5).jpg

Vad är Katarinaskolan?

Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ungefär 400 elever fördelade på 16 klasser i årskurserna 6, 7, 8 och 9.

"Humanistisk kristen"?

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild. Man bör visa respekt för alla sorters tro och världsåskådning. Skolan undervisar inte i någon särskild form av religion, men den vill ge fördjupade insikter om religion.

Inspirationen till skolan är kristen. De som startade skolan, och även de som sitter i styrelsen för Heliga Katarinas Skolstiftelse, skolans huvudman, är medlemmar i de katolska och ortodoxa kyrkorna. Vi vill att våra elever skall förstå vad religion är, i synnerhet den kristna religionen, och att de skall bli vana vid att religion finns och märks omkring dem. Det finns ett "tyst rum" med ikoner på väggarna som alltid står öppet för eleverna och andra. På samlingen på måndag morgon läser skolledningen bönen Fader Vår: alla reser sig upp och de som vill följer med i bönen medan de andra använder tiden till att tänka på något som är viktigt för dem.

Den humanistiska aspekten är ett komplement till den kristna. Vi ser kulturarvet som en helhet och som resultatet av människans samverkan med Skaparen. Hela skolans verksamhet och alla ämnen – inklusive de naturvetenskapliga och estetiska – ryms inom detta begrepp. I strävan att förstå denna helhet menar vi att de humanistiska ämnena (t.ex. historia, religion och språk) kan spela en nyckelroll.

Språk tas väl omhand i Katarinaskolan. Det är ett uttryck för skolans humanistiska profil – språkstudierna är ett viktigt verktyg för en ökad förståelse mellan människor och kulturer. Vi tar särskilt ansvar för språk inom den europeiska kulturkretsen, och genom att erbjuda ryska som ett alternativ från årskurs 8 betonar vi det östeuropeiska kulturområdets europeiska hemhörighet. Utöver engelskan läser eleverna sitt språkval från årskurs 6 – franska, spanska eller tyska – tills de går ut grundskolan efter årskurs 9. Därutöver läser eleverna ytterligare ett språk som skolans val i årskurs 8 och 9 – franska, spanska, tyska, italienska eller ryska. Katarinaskolan betraktar de moderna språken som obligatoriska ämnen – väljer man att gå på Katarinaskolan väljer man också att läsa språk.

Tidigare var "klassisk språktradition" ett särskilt ämne i Katarinaskolan, men numera är möjligheten för skolor att ha egna skolämnen begränsad. Vi ägnar fortfarande de klassiska språken latin och grekiska särskild uppmärksamhet, t.ex. genom återkommande information om språk och kultur i skolans veckobrev. Det var på de klassiska språken som historia, religion, naturvetenskaper och övriga kunskapsområden utvecklades genom århundradena och förmedlades mellan länderna: därför kan de hjälpa oss även idag att få perspektiv på den lärdom vi ärvt från det förflutna. Skolans motto syns ofta skrivet på de två språken runt omkring vår vapensköld. Vi använder latin när vi vill namnge saker i skolan, t.ex. klasser (Aquila), salar (Londinium) och byggnader (Prima), lektionspass (Varia), arbetsgrupper (Amici) m.m.

Individen

I Katarinaskolan blir alla sedda och uppskattade som individer. Klasser och undervisningsgrupper är inte alltför stora: läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Årskurserna möts och blandas på variapass, i matsalen, kring pingisbordet och basketkorgen. Eftersom alla elever är jämställda påminner inte klassbeteckningarna om vilken årskurs man går i.

Varje klass har sitt eget namn med en egen djursymbol, som de sedan gestaltar på den vapensköld de färdigställer innan de slutar grundskolan. Namnen utgår från de olika bokstäverna i alfabetet. Så hette t.ex. några av skolans första klasser A = Aquila (örn), B = Bos (oxe), C = Cervus (hjort) och D = Draco (drake).© Katarinaskolan

Dokument

Läroplan

bottom of page