top of page

Skolsånger

CARMEN CATHARINAEUM


               Ur sanning födes glädje.
               Sök sant, som glädjas vill!
               Därom skolmästarn vädje.
               Det lystre djäknen till.

               Chara ex alithias.
               Varföre, huru, vad:
               spörj så, din själ befrias:
               finn svar, hon bliver glad.

               I leda går den late:
               den trägne får behag.
               Gör då De veritate
               laetitia din lag.

 

 In English


               From truth comes forth rejoicing.
               Seek truth, who would know joy!
               This precept teachers voicing,
               take heed each girl and boy.

               Chara ex aletheias.
               Ask what and how and why;
               such questioning will free us,
               the answers lift us high.

               The wastrel's woes are weighty,
               well pleased who's well applied.
               Make then De veritate
               laetitia your guide.


 

Paraphrasis latina


       De veritate nascitur felicitas:
           gaudia qui cupiunt, Telemache, verum postulent:
       hortetur ardens haec magister in schola
           discipulusque vigil praescriptioni pareat.
       Chara ex alethu norma vitae sit tibi;
           quomodo, cur, age, quid in omne cures discere:
       docte rogando liberatur spiritus
           atque hilarant animam elucituri nuntii.
       Dies teruntur a pigris in taedio,
           dat tamen assiduis annos beatos dignum opus:
       labore consectare tu scientiam:
           laetificatus eris: hoc redde praeceptum tuum.


 

CANTUS FESTIVUS


               Doxa Soi, Kyrie,
               doxa Soi, Kyrie!

               Sanctam Catharinam,
               scholae heroinam
               quae florebat olim
               ignorari nolim,
               sensum sapientem,
               eruditam mentem,
               faciem formosam,
               juventutis rosam.

               Doxa Soi, Kyrie,
               doxa Soi, Kyrie!

               Rex cum cupiebat
               illa abnuebat,
               clamans fidem Christi
               peccatori tristi:
               misit ille viros
               quinquaginta miros,
               impotentes vere
               virgini suadere.

               Doxa Soi, Kyrie,
               doxa Soi, Kyrie!

               Fixa est in rotam
               antehac ignotam;
               rota mox dirupta,
               perrexit innupta;
               valde irritatus
               jussit rex iratus
               caput floris fidi
               gladio abscidi.

               Doxa Soi, Kyrie,
               doxa Soi, Kyrie!

               Angeli ad montem
               praeter horizontem
               portaverunt planctum
               corpus sacrosanctum.
               Viam nobis para,
               exemplo declara,
               ad caelos inclina,
               sancta Catharina.

               Doxa Soi, Kyrie,
               doxa Soi, Kyrie!


 

Svensk översättning

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

Den heliga Katarina, skolans hjältinna som blomstrade för länge sedan,
får inte hamna i glömska: ett klokt förstånd, ett bildat sinne. ett vackert yttre,
en ungdomens ros.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

När kungen åtrådde henne avböjde hon och förkunnade tron i Kristus för den olycklige syndaren:
han skickade män till henne, femtio stycken, utöver det vanliga,
men faktiskt utan förmåga att övertala jungfrun.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

Hon sattes fast på ett hjul av tidigare okänt slag: hjulet bröts snart i bitar,
väldigt uppretad beordrade den ilskne kungen att den trofasta blommans huvud
skulle huggas av med svärd.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

Till ett berg bortom horisonten bar änglarna hennes sörjda,
helgade kropp. Bered vägen åt oss,
visa den med ditt exempel, vänd den mot himmelen, heliga Katarina.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig, Herre!

  S. C.


   
©2004 Stephen Coombs

bottom of page