• Icke vinstdrivande

    Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
  • Katarinaskolan

    Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ca. 400 elever i 16 klasser i årskurs 6-9
  • Synpunkter på hemsidan?

    Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Jacobina Silén.

Välkomna till Katarinaskolan

Välkomna till skolan!

Efter 68 dagars sommarlov hoppas jag att ni alla ser fram emot ett nytt läsår. Vi som jobbar på skolan längtar efter att husen fylls av elever igen.

Vi hälsar er alla välkomna till skolan torsdagen den 17 augusti.

Samling på Slotts och sedan en stund med klassföreståndarna i klassrum. En kort skoldag och ingen lunch serveras för åk 7-9

Samling på Slottsbiografen
• Årskurs 7 kl. 8.30
• Årskurs 8 kl. 9.00
• Årskurs 9 kl. 9.30
Alla nya sexor välkomnas till Slottsbiografen kl 10.00 och sedan följer aktiviteter med klassen under dagen, inklusive lunch.

Fredagen den 18 augusti har årskurs 7 och 8 utflyktsdag och årskurs 9 förbereder sig för det nya läsåret med bland annat studieteknik. Ni får mer information av era klassföreståndare.

Under sommaren har en del renoveringar genomförts. Huset California har fått en ny entré och klassrummet Santa Cruz har blivit större. Flera klassrum har också nya möbler. På Alba har vi nya elevskåp och mer plats i korridorerna för sittplatser, samt nya möbler i uppehållsrummet.

Detta läsår innebär en stor förändring för alla på skolan. Vi lämnar SchoolSoft efter många år och byter skolplattform till MEITNER. Ni kommer att få mer information vid skolstarten samt nya inloggningar. Meitner är nytt och mer anpassat till 2020-talet och vi hoppas att det mesta ska bli enklare och smidigare. Det kommer förstås vara en del svårigheter i början när det är nytt för alla och vi hoppas att ni har överseende med det.

VI ser fram emot det nya läsåret - alla kunskaper, erfarenheter och roligheter.

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni undrar något eller har synpunkter:

Soliga hälsningar från Jacobina, rektor
rektor@katarinaskolan.se
0723-953023

Individen

I Katarinaskolan är klasserna inte alltför stora, läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Det är för att vi vill att alla ska bli sedda och uppskattade som individer när de går i skolan.

Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.

Läs mer om skolan
Katarinaskolan drivs av den fristående stiftelsen Heliga Katarinas Skolstiftelse och startades 1994 av två lärare: Lotta Misgeld och Stephen Coombs.

Stephen avled den 5 december 2022 efter en tids sjukdom. På Katarinaskolan är vi evigt tacksamma för hans insatser och arvet han lämnar efter sig i form av sånger, Luciaspel, dikter, epigram och texter. Det är Stephen som under alla år givit klasserna sina latinska djurnamn.

Begravningen i ortodox tradition ägde rum torsdagen den 15 december i Katolska kapellet på Norra kyrkogården i Solna.

Vi är många som har fina minnen av Stephen och en minnessida är på väg att skapas här. Välkommen att vara med för att bidra till den; skriv till rektor@katarinaskolan.se

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

Pappersfakturor skickas till:
Katarinaskolan
Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Östborn (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40