• Synpunkter på hemsidan?

    Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Jacobina Silén.
  • Icke vinstdrivande

    Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
  • Katarinaskolan

    Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ca. 400 elever i 16 klasser i årskurs 6-9

Välkomna till Katarinaskolan

Läsårstider LÅ 22/23
Individen

I Katarinaskolan är klasserna inte alltför stora, läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Det är för att vi vill att alla ska bli sedda och uppskattade som individer när de går i skolan.
Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.
Välkommen - äntligen skola igen!


Klicka på bilden ovan för mer information.

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

Pappersfakturor skickas till:
Katarinaskolan
Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Östborn (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40