• Icke vinstdrivande

    Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
  • Katarinaskolan

    Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ca. 400 elever i 16 klasser i årskurs 6-9
  • Synpunkter på hemsidan?

    Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Jacobina Silén.

Välkomna till Katarinaskolan

Läsårstider LÅ 22/23

Individen

I Katarinaskolan är klasserna inte alltför stora, läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Det är för att vi vill att alla ska bli sedda och uppskattade som individer när de går i skolan.

Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.

Läs mer om skolan
Katarinaskolan drivs av den fristående stiftelsen Heliga Katarinas Skolstiftelse och startades 1994 av två lärare: Lotta Misgeld och Stephen Coombs.

Stephen avled den 5 december 2022 efter en tids sjukdom. På Katarinaskolan är vi evigt tacksamma för hans insatser och arvet han lämnar efter sig i form av sånger, Luciaspel, dikter, epigram och texter. Det är Stephen som under alla år givit klasserna sina latinska djurnamn.

Begravningen i ortodox tradition ägde rum torsdagen den 15 december i Katolska kapellet på Norra kyrkogården i Solna.

Vi är många som har fina minnen av Stephen och en minnessida är på väg att skapas här. Välkommen att vara med för att bidra till den; skriv till rektor@katarinaskolan.se

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

Pappersfakturor skickas till:
Katarinaskolan
Trädgårdsgatan 7
753 09 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Östborn (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40