• Katarinaskolan

  Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ungefär 380 elever
 • Över 20 års erfarenhet!

  Katarinaskolan startade 1994.
 • Icke vinstdrivande

  Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
 • Synpunkter på hemsidan?

  Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Björn Hjalmarsson.

Individen

I Katarinaskolan är klasserna inte alltför stora, läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Det är för att vi vill att alla ska bli sedda och uppskattade som individer när de går i skolan.

Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.

Läsårstider

Vårterminen 2016
måndag 11/1 börjar vårterminen
V.8 Sportlov
V.13 Påsklov
Torsdag 5/5-fredag 6/5 Lov              Måndag 6/6 Lov                   Onsdag 8/6* Avslutning

Höstterminen 2016            Onsdag 17/8 Skolstart                  V.44 Höstlov                        Onsdag 21/12 Avslutning

Vårterminen 2017
Onsdag 11/1* skolstart
v. 8 sportlov
v. 15 påsklov
Fredag 9/6 avslutning

*Vårterminen 2016 slutar Katarinaskolans elever en dag tidigare än kommunens skolor, och vårterminen 2017 börjar de en dag senare. I stället har de vanliga skoldagar den 9/5 och den 30/9 2016, när det är studiedagar i kommunens skolor.


Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Box 1219
751 42 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50
Fax 018-10 24 66

Reception

Torah Christensen (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40