• Synpunkter på hemsidan?

    Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Jacobina Silén.
  • Icke vinstdrivande

    Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
  • Katarinaskolan

    Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ungefär 380 elever

Välkomna till skolan – ett nytt läsår och nya kunskaper

Måndagen den 17 augusti hälsar vi alla elever välkomna till skolan. Information kring skolstarten kommer att finnas på SchoolSoft.
Information från rektor, aug 2020
Information från rektor juni 2020
Läsårstider
Individen

I Katarinaskolan är klasserna inte alltför stora, läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Det är för att vi vill att alla ska bli sedda och uppskattade som individer när de går i skolan.
Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.


Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Box 1219
751 42 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

För e-faktura eller pappersfaktura: kontakta kanslieto@okatarinaskolan.se

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Östborn (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40