• Katarinaskolan

  Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ungefär 380 elever
 • Över 20 års erfarenhet!

  Katarinaskolan startade 1994.
 • Icke vinstdrivande

  Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
 • Synpunkter på hemsidan?

  Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Björn Hjalmarsson.

Individen

I Katarinaskolan är klasserna inte alltför stora, läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Det är för att vi vill att alla ska bli sedda och uppskattade som individer när de går i skolan.

Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.

Läsårstider 

Höstterminen 2017

v. 44 (30/10-3/11) - höstlov
torsdag 21/12 - avslutning

Vårterminen 2018
Onsdag 10/1* - terminsstart
v. 8 (19/2-23/2) - sportlov
v. 14 (30/3-6/4) - påsklov (efter påsk)
30/4 - 1/5 - lov
10-11 maj - lov
6/6 - lov
12/6 - avslutningBesöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Box 1219
751 42 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Christensen (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40