• Katarinaskolan

  Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ungefär 380 elever
 • Över 20 års erfarenhet!

  Katarinaskolan startade 1994.
 • Icke vinstdrivande

  Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
 • Synpunkter på hemsidan?

  Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Björn Hjalmarsson.

Individen

I Katarinaskolan blir alla sedda och uppskattade som individer. Klasser och undervisningsgrupper är inte alltför stora: läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en

Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.

Läsårstider

Vårterminen 2016
måndag 11/1 börjar vårterminen
V.8 Sportlov
V.13 Påsklov
Torsdag 5/5-fredag 6/5 Lov              Måndag 6/6 Lov                   Onsdag 8/6* Avslutning

Höstterminen 2016            Onsdag 17/8 Skolstart                  V.44 Höstlov                        Onsdag 21/12 Avslutning

Vårterminen 2017
Onsdag 11/1* skolstart
v. 8 sportlov
v. 15 påsklov
Fredag 9/6 avslutning

*Vårterminen 2016 slutar Katarinaskolans elever en dag tidigare än kommunens skolor, och vårterminen 2017 börjar de en dag senare. I stället har de vanliga skoldagar den 9/5 och den 30/9 2016, när det är studiedagar i kommunens skolor.


Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Box 1219
751 42 Uppsala

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50
Fax 018-10 24 66

Reception

Torah Christensen (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40